QR Kodovi o pakovanju hrane: Upravnica za aplikaciju i provedbu

2024-05-14 13:57

QR kodne tehnologije postaju sve šire šire preko pakiranja hrane, od svežeg proizvoda do spremnog obroka. By scanning these QR codes on food packaging with a smartphone, consumers can unlock a wealth of valuable information. Ovaj članak istražuje različite uloge koje se igraju ovi QR kodovi i kako ih proizvođači hrane uključuju u pakiranje.

qr codes on fruit.png

Zašto pakete hrane trebaju QR kodove?

QR kodovi nude značajne prednosti nad tradicionalnim barkodima jer su skenirani pametnim telefonima i mogu čuvati ogromne količine informacija, čak i povezivanje direktno na veb sajtove ili aplikacije. Ova funkcija povećava korisnost kompaktnih kodova na pakiranju, povećava pristupnost informacija.

1. Praćenost i bezbednost

Kodovi za praćenje QR omogućavaju potrošačima i regulatornim tijelima da prate putovanje hranskih proizvoda iz farme do stola.

qr kodovi na hrani.png

Skeniranje QR koda pokazuje detaljno porijeklo hrane, određenih specifika obrade i podataka grupe -- ključ u brzinom određivanju proizvoda tijekom sjećanja hrane i poboljšanja sigurnosti hrane.

For instance, in China, the widely implemented "one item, one code" QR traceability system for agricultural products assigns unique identifiers to items such as fruits, vegetables, and eggs.

Potrošitelji mogu lako skenirati ove kodove hrane QR sa pametnim telefonima da bi pristupili sveobuhvatnim detaljima o fazama proizvodnje, obrade i transporta, značajno povećavajući sigurnost hrane.

2. Nutritional Information and Allergen Alerts

Uprkos ograničenom prostoru na pakiranje hrane, kodovi hrane QR mogu povezati sa detaljnim sadržajem hrane, preporukama potrošnje i upozorenjima alergana. Ovo je posebno korisno za pojedince sa posebnim potrebama za hranu ili alergijom.

U Sjedinjenim Državama, mnogi proizvođači hrane su usvojili inicijativu "SmartLabel". Brendovi kao Hershey's, Unilever i General Mills štampaju QR kodove za bezbednost hrane na njihovom pakiranju, upućujući potrošače na web stranice koje pružaju široke hranične detalje, sastojke i alergijske informacije.

3. Interakcije marketinga

Kodovi QR mogu povezati sa promotivnim aktivnostima, kuponima ili lojalnim programima, povećavajući interakciju između marka i potrošača. Oni takođe nude recept, vodiče kuhanja ili preporučuju pare proizvoda, poboljšavaju iskustvo potrošača i poticavaju lojalnost branda.

How Are QR Codes Implemented on Packaging?

Proizvođači hrane koriste različite metode da integrišu QR kodove hrane u pakiranje, osiguravajući da su skenirani. Label printing is one common technique.

Popularni štampači etiketa uključuju inkjet, laser i tiskare termalne transfere. Izbor štampača zavisi od nekoliko faktora, poput trajanja etikete, zahteva boje, voluma etiketa potrebnih i operacionog okruženja.

Injektni štampači i laser se obično koriste za visoke kvalitete, bojne etikete odgovarajuće za estetski fokusirano pakiranje hrane, poput specijalnih pića poput piva i vina. Kodovi QR na ovim etiketama olakšavaju brz pristup sajtu proizvođača ili online prodavnici putem pametnih telefona.

Na drugoj strani, termalni štampači su bolje odgovarajući za stvaranje trajnih, monohromskih etiketa. Kada su se povezali sa odgovarajućim zaliha ribona, ovi štampači su sposobni za većinu etiketa štampanja hrane koja su otporna na vodu, vlagu, obuku, nisku temperaturu i koroziju, savršeno odgovarajući za teške uvjete.

thermal transfer printer.png

The generated QR code labels are extensively used for labeling fresh agricultural products, refrigerated food, frozen meats, and seafood, providing clear and durable labeling for easy product identification and management.

Odvežena hrana sa qr kodom.png

Among them, industrial thermal transfer printers are particularly notable for their high-speed printing and precise positioning capabilities, allowing for continuous, stable output 24 hours a day.

industrijski termalni tiskar.png

Industrijski štampači za etikete podržavaju visoke rezolucije štampanja do 600dpi i mogu da srede različite fonte, logove, grafike, barkode, QR kode i promjene sadržaja, lako se integriraju sa opremom za proizvodnju linije. Osim toga, korištenje ribonskih materijala čini te štampače ekonomski efikasnim u dugotrajnom vremenu.

Za neke pre-pakirane hrane koje koriste film ili jednostavno pakiranje, fabrike mogu razmotriti korištenje termalnih presretača da bi otišli imena proizvoda, datumi isteka, listi sastojaka, informacije o proizvođačima i QR kodovi direktno na filmu vanjskog pakiranja, integrisanje pakiranja i kodiranje u jednom procesu.

TTO printer.png

Kodovi QR dodaju nove funkcionalnosti i vrijednosti pakiranju hrane, pružajući nove avente za bezbednost hrane, informacije o hrani i interakcije o marketingu. As technology continues to evolve, QR codes on food packaging will play an increasingly vital role and become an indispensable part of the food industry.

HPRT nudi sveobuhvatljive kodiranje hrane i rešenja za etiketiranje proizvođača hrane i proizvođača, bezvezno integrisane u produkcijske linije za efikasno kodiranje i etiketiranje serija. Kontaktirajte nas danas da nauèimo više.

CONTACT
We use cookies on our website to give you the very best user experience. By using this site, you agree to its use of cookies.

Pošaljite istragu

Pošaljite istragu

    Molim vas, ispunite vaše ime, e-mail i zahtev

  • Molim vas, popunite vrstu zahteva.
  • Molim te, popuni svoje ime.
  • Molim vas, napunite svoj e-mail.
  • Molim vas, ispunite sadržaj istrage.