Šta je ESC/POS štampar?

2024-06-03 15:30

Šta je ESC/POS štampar?

ESC/POS, ili "Epson Standard Code for Point of Sale", je zapovjednica koju je napisao Epson posebno za kontrolu štampača POS (tačka prodaje) i drugih uređaja. Mnogi štampači ESC POS koriste termalnu tehnologiju štampanja, a oni su široko popularni za svoju jednostavnost i moćnu funkcionalnost. Ovi štampači se primarno koriste za štampanje računa, karte, barkode i ostale dokumente koje su potrebne u malopravnim i uslužnim industrijama.

hprt esc pos printer.png

Funkcije ESC/POS zapovijedi za štampar

Zapovijedi za štampu ESC/POS nude razne funkcije, uključujući:

1. Postavljanje fonta i veličine karaktera.

2. Upravljanje pozicija i poravnanja otisaka.

3. Printing text, images, and barcodes.

4. Kontroliranje papirnih hrana i rezanja.

Otvaranje i zatvaranje ladice.

ESC POS termalni štampači podržavaju razne fonte i grafičke formate i mogu bez obzira da se integrišu sa različitim kompjuterskim i softwarskim sistemima. Obično se povezuju sa kompjuterima ili POS sistemima putem USB, serijskih, ili mrežnih interfejsa.

Razvijači mogu lako kontrolirati formate štampanja koristeći zapovijedi ESC/POS, poput prilagođenja veličine fonta, poravnanja i tipa barkoda. Ova fleksibilnost čini štampače ESC/POS posebno favoritirane u komercijalnim nastavama koje zahtevaju efikasno štampanje, kao što su prijemni računi za štampu, listi kupovine i vaučeri za plaćanje medicinskih plaćanja.

Drugi komandni seti za termalne štampače

Pored ESC/POS, koriste se nekoliko drugih jezika koje su postavili zapovjedništvo za kontrolu termalnih štampača:

StarPRNT: Developed by Star Micronics, this command set supports POS printers. Iako je sličan ESC/POS, StarPRNT uključuje specifične karakteristike i zapovijedi optimizirane za zvezdane uređaje, povećavajući kompatibilnost sa ovim uređajima.

ZPL (Zebra programirani jezik): Izvinjena Zebra tehnologijama, ZPL nudi kompleksne opcije kontrole grafike i rasporeda i primarno se koristi za štampače barkoda i etikete. Iako se ZPL obično ne koristi za štampu primanja, veoma je praktično u malopravnim okolištima koje zahtevaju intrikatnu etiketu i štampu barkoda.

CPCL (Kompakt jezik zapovjednika za štampaè): Takoðe razvijene Zebra tehnologijom, CPCL je zapovjednik postavljen jezik uglavnom za prenosive štampače. To pruža jednostavnu komandu dizajniranu za rešenje mobilnog štampa, idealno za aplikacije koje zahtevaju visoku mobilnost.

ESC/POS štampači iz HPRT-a

Zbog jednostavnosti i široke podrške uređaja ESC/POS-a, ovi termalni štampači POS-a se široko koriste u malopravnim i gostopornim industrijama.

HPRT receipt printer.png

HPRT termalni štampači primanja ne samo podržavaju setu zapovjednika ESC/POS, nego takođe nude sveobuhvatne opcije za prilagodbu SDK. Oni su kompatibilni sa mnogim operativnim sistemima kao što su iOS, Android i Linux, koji se hrane potrebama dostavljača i integratora sistema POS-a.

hprt esc pos printer integrisan u kiosk.png

hprt termalni štampar integrisan u pos sistem.png

Naši otisci za termalne račune mogu biti beznačajno integrisani u različite sisteme, uključujući malopravne POS sisteme, restoranske POS sisteme, autoprovjere kioskove i prodavačke mašine. HPRT termalne recepcije imaju široke aplikacije u malopravnom, gostoprimstvu i zdravstvenom sektoru.

POS Hardware kontaktirajte nas.png

Naši štampači ESC/POS su dizajnirani za pružanje robnih i fleksivnih rešenja štampanja za različite industrije. Dobrodošli su dostavljači i integratori POS-a da nas kontaktiraju da naučimo više o našim proizvodima i slučajevima aplikacije.

CONTACT
We use cookies on our website to give you the very best user experience. By using this site, you agree to its use of cookies.

Pošaljite istragu

Pošaljite istragu

    Molim vas, ispunite vaše ime, e-mail i zahtev

  • Molim vas, popunite vrstu zahteva.
  • Molim te, popuni svoje ime.
  • Molim vas, napunite svoj e-mail.
  • Molim vas, ispunite sadržaj istrage.